Zonterapi/Reflexologi

Med zonterapi tyder och behandlar  man obalanser i kroppen med hjälp av så kallade reflexzoner i foten. Dessa motsvarar alla kroppens delar och man kan således behandla hela kroppen genom foten, allt från huvudvärk, magkrämpor men även smärtproblematik i muskler och leder. I Norden kallas behandlingsformen Zonterapi men i större delen av världen Reflexologi och är en av världens äldsta läkekonster.
Zonterapi/Reflexologi stimulerar kroppens eget självläkningsystem och fungerar lika bra på kroniska som akuta problem. Det är också en fin metod att stärka immunförsvaret och hålla sig frisk och då som en förebyggande behandling. När obalans uppstår i ett organ eller någon annan del av kroppen, blir motsvarande område på fötterna känsligt för tryck, och man kan ofta känna små kristaller. Vid zonterapi stimuleras området med massage och tryck för att återställa balansen. En zonterapibehandling kan alltså användas både till att lokalisera och åtgärda. 

Historia

Former av zonterapi har utövats till exempel av Nordamerikas ursprungsbefolkning. Systemet sammanfattades tidigt 1900-tal av den amerikanske läkaren William Fitzgerald, och den samtida fysiologen Henry Head som bland annat utformade noggranna kartor över reflexpunkter och -zoner. I Europa har vi haft Inge Dougan och Hanne Marquart som förgrundsfigurer. Hur gammalt eller var behandlingsformen härstammar ifrån kan man inte säga säkert, men man vet att redan de gamla Egyptierna använde metoden.

Välkomna till Helens Zon & Hälsa som erbjuder zonterapi/reflexologi - behandlingar i Bollebygd, mellan Borås och Göteborg i Västra Götaland!